UB 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
UB 557
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kök hücre tanımı ve kök hücrenin normal hücrelerden farkı, kök hücre çeşitleri, kök hücre belirteçleri, elde edilme ve farklılaştırma yöntemleri ve kök hücrelerin klinikte kullanımlarının öğrenilmesidir. Kök hücrelerin rejeneratif ve reperatif tedaviler için günümüzdeki önemi, embriyonik ve yetişkin (mezenşimal, kemik iliği kökenli ve diğer) kök hücrelerin eldeleri ve farklılaştırma yöntemleri, iPS hücrelerinin önemi ve kök hücrelerin klinik uygulamalarının öğrenilmesi hedeflenmiştir. Kök hücre kullanımını yasal dayanakları ve etik sorunların anlaşılması sağlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Kök hücrelerin çeşitlerini sayabilecektir.
  • Embriyonik kök hücre eldesinin basamaklarını ve belirteçlerini sayabilecektir.
  • Mezenkimal kök hücrelerin temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Hematolojik kök hücrelerin temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Pluriotent kök hücrelerin eldesinin basamaklarını sayabilecektir.
  • Kanser kök hücrelerin temel özelliklerini tanımlayabilecektirr.
  • Kök hücre mikroçevresi (niş) kavramını açıklayabilecektir.
  • Kök hücre kullanımının yasal dayanaklarını ve etik yaklaşımı açıklayabilecektir.
  • Kök hücre kullanımı ile ilişkili en sık gözlenen üç klinik uygulamayı tanımlayabilecektir.
Dersin Tanımı Kök hücre biyolojisine giriş ve tarihçe, kök hücrelerin tanımı, kök hücre çeşitleri, embriyonik, mezenkimal ve hematopoetik kök hücrelerin eldeleri ve kullanımlarının avantaj ve dezavantajları, kanser kök hücreleri, kök hücre mikroçevresi etik ve yasal uygulamalar ile kök hücrelerin klinikte uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Derslerin Tanıtımı, kök hücre biyolojisine giriş ve tarihçe Öğrencilerin teorik derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri önerilir. Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 1, S. 41-50
2 Kök hücre çeşitleri, Embriyonik, Fetal, Erişkin, (Mezenkimal ve Hematopoetik) kök hücre tanımlanması, izolasyonu ve karakterizasyonu Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 4, S. 145-171
3 Embriyonik kök hücrelerin kökeni ve özellikleri Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 9, S. 291-319
4 Mezenşimal kök hücrelerin belirteçleri ve eldesi Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 12, S. 363-410
5 Hematopoetik kök hücreler Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 11, S. 334-363
6 Klinik Yaklaşım : Hematopoetik kök hücreler, tedavide kullanım Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 11, S. 334-363
7 Öğrenci Sunumları: (Kısa film veya Vaka Sunumu) Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir. İnteraktif eğitim, Seminer
8 ARA SINAV
9 İndüklenebilir Pluripotent kök hücreler (iPS) Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 8, S. 261-291 Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5
10 Kanser kök hücreleri Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 19, S. 604-635 Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5
11 Mikroçevre ve niş kavramı Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 5, S. 175-201 Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016
12 Kök hücreler, etik ve yasal dayanaklar Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5
13 Klinik Yaklaşım : Kök hücreler, tedavide kullanım Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 11, S. 334-363
14 Klinik Yaklaşım : Kök hücreler, tedavide kullanım Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5 Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 11, S. 334-363
15 Öğrenci Sunumları: Kök hücrelerin klinik uygulamaları (Kısa film veya Vaka Sunumu) Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
16 Final

 

Dersin Kitabı

Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 8, S. 261-291 Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5

Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5 Alp Can, Kök Hücre – 2013, Bölüm 11, S. 334-363

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alp Can, Kök Hücre – 2013, Akademisyen Kitabevi Essentials of Stem Cell Biology Second Edition, Editors: Lanza R, Gearhart J, Hogan B et al, 2009 Elsevier Inc., ISBN 978-0-12-374729-7 Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of Stem Cell State' Dov Zipori, Humana Press, 2009, ISBN 978-1-60761-129-5 Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

X
2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

X
3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

X
4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

X
5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

X
6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

X
7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

X
8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

X
9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

X
10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

X
11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest