UB 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
PLASENTA VE FETAL MEMBRANLAR - İLGİLİ PATOLOJİ ve IMMUNOLOJISI
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
UB 555
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, plasenta ve fetal membranlar ve ilişkili patolojilerin öğrenilmesidir. Ders sırasında immünolojik öz-yabancı ayrımı, bu ayrımın plasentaya uygulanması ve plasentanın reddini engelleyen immünolojik mekanizmaların öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Plasentanın gelişimi ve plasentayı oluşturan kısımları sayabilecektir.
  • Plasental vaskülarizasyon ve anjyogenez mekanizmalarını tanımlayabilecektir.
  • Plasenta ve fetal membranlar patolojilerini sayabilecektir.
  • İmmün tanımanın temel özelliklerini sıralayabilecektir.
  • İmmün tolerans kavramını tanımlayabilecektir.
  • Fetal toleransta rol alan hücre ve mekanizmaları yorumlayabilecektir.
Dersin Tanımı Öncelikle bağışıklık sisteminin dost ve düşman ayrımını nasıl yaptığı tartışıldıktan sonra immünosurveyans ve immün tolerans kavramları anlatılacaktır. Ardından bağışıklık sisteminin vücuttaki yabancı hücreleri tanıyıp yok etmek için kullandığı karmaşık mekanizmalar anlatılacak. Fetüs immünolojik olarak yabancı mıdır, öyle is fetal reddetme neden gerçekleşmez ve bunda hangi hücre ve mekanizmaların yer aldığı tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Derslerin Tanıtımı, İmplantasyon ve Plasentanın yapısı Öğrencilerin teorik derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri önerilir. The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Chapter 7, S. 107-111
2 Plasental hücreler, Houfbauer hücreleri ve plasenta bariyeri The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Chapter 7, S. 112-118
3 Plasenta Villus tipleri, erken ve geç plasenta yapısı The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Chapter 7, S. 109-111
4 Plasental dolaşım, Plasental vaskülogenez ve anjiyogenez The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Chapter 7, S. 111-113
5 Plasental hormonlar ve plasental fizyoloji The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Chapter 7, S. 130-133
6 Plasental patolojiler : I Rubin's Pathology. Clinicopathologic Foundations of Medicine. Seventh Ed. 2015. Chapter 14; 535-562 Placental pathology and stillbirth : A review of the literature and guidelines for the less experienced. Kulkarni et al. J Fetal Med. 2017; 4:177-185
7 Plasental patolojiler : II Rubin's Pathology. Clinicopathologic Foundations of Medicine. Seventh Ed. 2015. Chapter 14; 535-562 Placental pathology and stillbirth : A review of the literature and guidelines for the less experienced. Kulkarni et al. J Fetal Med. 2017; 4:177-185
8 ARA SINAV
9 Plasenta, Fetal membranlar ve kök hücreler Keith L. Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 2015, Chapters 7, S. 107-138
10 Göbek kordonu, kordon kanı kök hücreleri ve uygulama alanları Keith L. Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 2015, Chapters 7, S. 107-138
11 İmmün sistem genel tanım Essentials of Clinical Immunology, H.Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 6th Ed., 2014, Chapter 1, S. 1-34
12 İmmün sistemde tanıma, reddetme ve tolerans Basic Concept of Immunity I: Pattern Recognition of the immune system provides initial recognition and discrimination of self vs. non-self. Abbas 51-63, Chapel 4-5 Cellular and Molecular Immunology, A. Abbas, A. Lichtman, S. Pillai, 8th Ed. 2015
13 Trofoblast hücreleri Essentials of Clinical Immunology, H.Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 6th Ed., 2014, Chapter 18, S. 324-332
14 İmplantasyon Genetiği Essentials of Clinical Immunology, H.Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 6th Ed., 2014, Chapter 18, S. 324-332
15 Olgu sunumu: Klinik yaklaşım Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
16 Final

 

Dersin Kitabı

Keith L. Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 2015,

Essentials of Clinical Immunology, H.Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 6th Ed., 2014,

Önerilen Okumalar/Materyaller

The Developing Human: Clinical Oriented Embryology, K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2017 Essentials of Clinical Immunology, H.Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 6th Ed., 2014 Basic Concept of Immunity I: Pattern Recognition of the immune system provides initial recognition and discrimination of self vs. non-self. Abbas 51-63, Chapel 4-5 Cellular and Molecular Immunology, A. Abbas, A. Lichtman, S. Pillai, 8th Ed. 2015 Robbin’s Temel Patoloji, Kumar, 9. Baskı, 2014 “Immunobiology” Kenneth Murphy 8th edition 2012 , ISBN: 978-0815342434 • Garland Science • Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

X
2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

X
3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

X
4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

X
5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

X
6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

X
7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

X
8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

X
9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

X
10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

X
11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest