UB 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
ÜREME SİSTEMİ YAPISI ve GELİŞİMİ
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
UB 503
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, organizmayı oluşturan tüm sistemler ile kadın - erkek üreme sistemi organlarının anatomik ve histolojik yapılarının ve gelişimsel süreçlerinin öğrenilmesidir. Dolaşım, solunum, kan, immün, sindirim, endokrin, üriner ve üreme sistemlerinin makroskopik ve mikroskobik yapılarının ve embriyolojik gelişimleri ele alınacaktır. Kadın üreme sistemi dersleri ile, ovaryum, tuba uterina, uterus’un makroskopik ve mikroskopik yapılarının ve gelişimsel süreçlerinin tanımlanması ve klinik ile ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. Oogenez, ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon süreçlerinin oluşumu ile normal ve anormal durumlardaki problemlerin anlaşılması sağlanacaktır. Erkek üreme sistemi dersleri ile, erkek üreme sistemi organlarının genel morfolojik yapılarının ve gelişimsel süreçlerinin tanımlanması ve klinik ile ilişkilendirilmesi, spermatogenez aşamalarının tanımlanması, yardımcı üreme bezlerinin işlevlerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; organizmayı oluşturan sistemlerin makroskopik ve mikroskopik yapıları ile embriyolojik gelişimlerini açıklayabilecektir.
  • Menstruel siklusun evrelerini tanımlayabilecek, bozukluklarına ilişkin fikir yürütebilecektir.
  • Kadın üreme sistemi ile ilişkili patolojileri yorumlayabilecektir.
  • Erkek üreme organlarının ve yardımcı üreme bezlerinin yapısını ve işlevlerini, ereksiyon ve ejakülasyon reflekslerini açıklayabilecektir.
  • Spermatogenez aşamalarını açıklayabilecek ve etkili faktörleri bu basamaklarla ilişkilendirebilecektir.
  • Erkek üreme sistemi ile ilişkili patolojileri yorumlayabilecektir.
Tanımı Organizmayı oluşturan sistemleri ile kadın ve erkek sistemini oluşturan iç ve dış genital organların embriyolojik gelişimlerinin, makroskopik ve mikroskopik yapılarının öğrenilmesi ve klinik ile ilişkilendirilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Derslerin Tanıtımı, Dolaşım sistemi, yapı ve işlevi Junqueria's Basic Histology, Text and Histology, Fourteenth Edition, Mescher AL, 2016, 215-235
2 Solunum sistemi yapı ve gelişimi Junqueria's Basic Histology, Text and Histology, Fourteenth Edition, Mescher AL, 2016, 349-369
3 Kan ve immün sistem yapı ve gelişim Junqueria's Basic Histology, Text and Histology, Fourteenth Edition, Mescher AL, 2016, 237-294
4 Sindirim sistemi I yapı ve gelişimi Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 16, 17, 18, 526-624
5 Sindirim sistemi II yapı ve gelişimi Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 18, 626-660
6 Endokrin sistem yapı ve gelişimi Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 21, 742-788
7 Üriner sistem yapı ve gelişimi Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 20, 698-740
8 Öğrenci sunumları - tartışma Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir. İnteraktif eğitim
9 Ara Sınav
10 Erkek üreme sistemi makroskopik yapısı Clinically Oriented Anatomy, Moore, 2013, Chapter 3, S. 376-434
11 Erkek üreme sistemi mikroskopik yapısı Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 22, 790-832
12 Erkek üreme sistemi gelişimi Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016, Chapter 2, 14-32, Chapter 16, 250-277
13 Kadın üreme sistemi mikroskopik yapısı Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016, Chapter 23, 834-898
14 Kadın üreme sistemi makroskopik yapısı Clinically Oriented Anatomy, Moore, 2013, Chapter 3, S. 382-434
15 Kadın üreme sistemi gelişimi Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016, Chapter 2, 14-32, Chapter 16, 250-277
16 Final

 

Dersin Kitabı

Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition  H. Ross , Wojciech Pawlina, 2016,

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İSTANBUL TIP KİTABEVİ ,ISBN 9786054499793 ,Ramazan Aşcı, 2013

Langman’s Embryology, Thomas W. Sadler, 2016, Chapter 4, S. 175-216,

Diğer Kaynaklar

Keith L. Moore, Clinically Oriented Anatomy , 2013 Marc A. Spritz, Leon Speroff, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility , 2011 Dan Lebovic, Reproductive Endocrinology and Infertility, 2013 Thomas W. Sadler , Langman’s Medical Embryology, Twelfth Edition, 2016 H. Ross , Wojciech Pawlina , Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition, 2016 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İSTANBUL TIP KİTABEVİ ,ISBN 9786054499793 ,Ramazan Aşcı, 2013 Young, Barbara, Wheater's Functional Histology, 2013 Keith L. Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
16
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
31
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

X
2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

X
3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

X
4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

X
5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

X
6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

X
7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

X
8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

X
9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

X
10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

X
11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest