Program Hakkında

SEVİNÇ İNAN

ÜREME BİYOLOJİSİ TEZLİ VE TEZSİZ  (TÜRKÇE EĞİTİM)  YÜKSEK LİSANS    PROGRAMLARI

HAKKIMIZDA

 

Günümüzde tıp ve yaşam bilimleri alanında hızla gerçekleşen teknolojik ve moleküler ilerlemeler ile toplumun %15’ini ilgilendiren bir sorun olan infertilite başta olmak üzere, üreme biyolojisi, embriyoloji, yardımla üreme teknikleri ile ilişkili çalışmalar önem kazanmaktadır.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapılandırılmış Üreme Biyolojisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’ nın amacı; farklı disiplinlerden gelen üniversite mezunu öğrencileri, kadın ve erkek üreme sistemlerinin normal yapısal, gelişimsel ve işlevsel özelliklerine ilişkin güncel temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, ülkemizde ve dünyada üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için danışmanlık ve araştırmalar yapabilecek, bilgilerini uygulamalara aktarabilecek, yaşam boyu öğrenme ile kendini geliştirebilecek nitelikli bilim uzmanları olarak yetiştirmektir. Bu amaçla, giderek artan üreme sağlığını ilgilendiren konularda sorunların çözümüne yardımcı olarak toplum ve bireylerin sağlığının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

 

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrencilere yukarıdakilere ek olarak insan üreme sağlığına ışık tutacak oldukça geniş bir çerçevede gerçekleştirilen araştırma projelerinde görev alma ve bilimsel araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme konularında deneyim kazanma olanağı sunulmaktadır.

 

Programdan mezun olacak farklı disiplinlerden gelmiş öğrencilerin; bu program doğrultusunda kadın ve erkek üreme sağlığı konusunda histoloji ve embriyoloji, anatomi, fizyoloji, patoloji, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji anabilim dallarının entegre bakış açıları ile sahip olacakları donanımla, görev yapacakları sağlıkla ilişkili her türlü kamu ve özel kurumlarda başarı ile çalışabileceklerdir.

 

Ders saatlerinin akşamları ve hafta sonları olması nedeniyle, yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellerin eğitimine olanak tanıyan bir ders çizelgesi sunmaktadır.

 

2016-2017 Bahar yarıyılından itibaren bu alana donanımlı yeni mezun yetiştirmek  amacıyla, ilgi duyan aday öğrencilerimize kapılarımızı mutlulukla  açıyoruz.

 

En iyi dileklerimizle,

 

Prof. Dr. Sevinç İnan

Program Başkanı

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Profesörü

Temel Tıp Bölümleri Başkanı