Program Hakkında

HAKAN ABACIOĞLU

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programları (Türkçe Eğitim)

Amerika Birleşik Devletlerinde tıbbi hatalara bağlı ölümler kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre gelişmiş ülkelerde hastaneye yatırılan her 10 hastanın biri zarar görmektedir (2).  Ülkemizde tıbbi hataların sıklığına ilişkin sağlıklı bilgi yoktur. Sağlık çalışanlarının hatalarını bildirmeleri için yaşama geçirilen “Güvenlik Raporlama Sistemine” iki ay içinde 4820 hata bildirildiği ve en çok hata yapılan alanın cerrahi işlem hazırlığı olduğu, ayrıca ilaç istemi, hazırlanması ve uygulanmasında da hata bildirimi yapıldığı belirtilmektedir (3). DSÖ hasta güvenliğine yönelik sistematik ve kapsayıcı önlemler alındığı takdirde tıbbi hataların %50 ile %70’nin önlenebileceğini bildirmektedir (2). Hasta güvenliği sağlıkta kalite yönetimi kapsamında ele alınması gereken bir kavramdır (4). Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği programı bu anlayışla hazırlanmış interdisipliner bir programdır ve temel hedefi ülkemizin bu alanda gereksinim duyduğu bilgili, donanımlı ve yetkin insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır. Bu bağlamda aşağıdaki  konulara ağırlık verilmektedir:

  • Kalite ve hasta güvenliği ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi
  • Uluslararası standartlar ve akreditasyon içeriklerinin öğrenilmesi, uygulanması
  • Standartlar ve akreditasyon kapsamında iç ve dış tetkikin öğrenilmesi, uygulanması
  • Kalite geliştirme tekniklerinin öğrenilmesi, uygulanması
  • Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve buna  yönelik, tıbbi hataların sınıflandırılması, kayda alınması ve izlenmesi farkındalığı ve yetkinliğinin edinilmesi.

Yukarıdakilere ek olarak, tezli yüksek lisans programında sağlıkta kalite ve hasta  güvenliği alanında bir araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının sunulması konusunda bilgi ve beceri sahibi mezunlar hedeflenmektedir. Ders saatlerinin akşamları ve hafta sonları olması nedeniyle, yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellerin eğitimine olanak tanıyan bir ders çizelgesi sunulmaktadır.

 

2016- 2017 bahar yarıyılında kapılarımızı ilgili öğrencilere açıyor, yeni lisansüstü öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

 

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Programları Başkanı

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı

 

1.     Makary MA, Daniel M. Medical error- the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139

2.     http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en(erişim : 22 Ocak 2017)

3.     http://www.medimagazin.com.tr/ilac-sanayi//tr-iste-turkiyede-en-sik-yapilan-tibbi-hatalar-8-17-70514.html

4.    Aspden P, Corrigan J, Wolcott J, et al., editors. Patient safety: achieving a new standard for care. Washington, DC: National Academies Press; 2004