Hakkımızda

Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmeleri ihtiyacı ve artan rakabete bağlı olarak nitelikli sağlık yöneticilerine  olan talep gün geçtikçe artmaktadır.Dünya ekonomisi ile giderek bütünleşen ve gelişen ekonomik yapısı ile Türkiye’de sağlık sektörü hızla gelişmekte ve yeniden yapılanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sağlık profesyonellerinin,  sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri kazanma gereksinimi olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı uzmanlık alanlarını kapsayan ve multidisipliner bir alan olan programın temel hedefi; Ülkemizde sağlık sektöründe artan profesyonel yönetici ihtiyacını göz önüne alarak, gerekli yetkinliklere sahip profesyonel sağlık yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmek ve Türkiye’nin sağlık sisteminin gelişiminde pay sahibi olmaktır.

Programda alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmak hedeflenmiştir. Programımızdan mezun olacak farklı disiplinlerden gelmiş öğrenciler, sahip olacakları donanımla ileride görev yapacakları sağlıkla ilişkili olan her türlü kamu ve özel kurumda kendileri için önemli ve ayrıcalıklı bir yer elde edeceklerdir.

Programın tezsiz olarak açılması, hali hazırda sağlık kurumlarında profesyonel olarak çalışan katılımcılar için bir avantaj olacaktır. Program, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanına özel zorunlu derslerle öğrencilerine günümüz sağlık sektöründe önem arzeden birçok konunun tüm teknik altyapısı ile öğretmeyi hedeflerken; seçimlik dersler ile öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, akademik çalışmaya devam etmeyecek olanlar için tez yerine uygulamaya yönelik bir bitirme projesi hazırlanmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir.