Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
UB 501 HÜCRE BİLİMİ ve GELİŞİM BİYOLOJİSİ 2 2 3 6
UB 503 ÜREME SİSTEMİ YAPISI ve GELİŞİMİ 2 2 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 2 2 3 6
UB 502 İNFERTİLİTE ve İLİŞKİLİ PATOLOJİLER 2 2 3 6
UB 505 SEMİNER 3 0 3 12
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
UB 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
UB 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
SABE 551 Bilimin Temelleri 3 0 3 6
SABE 552 Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı 3 0 3 6
UB 504 EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARI 2 2 3 6
UB 551 ÜREME SİSTEMİ İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ 3 0 3 6
UB 552 MOLEKÜLER, HÜCRE KÜLTÜRÜ VE HİSTOLOJİ UYGULAMALARI 3 2 3 6
UB 553 FERTİLİZASYON VE İMPLANTASYONUN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI 3 0 3 6
UB 554 EMBRİYOGENEZDE HÜCRE SİNYAL İLETİ YOLAKLARI 3 0 3 3
UB 555 PLASENTA VE FETAL MEMBRANLAR - İLGİLİ PATOLOJİ ve IMMUNOLOJISI 3 0 3 6
UB 556 ÜREME VE İNFERTİLİTENİN GENETİĞİ, PREİMPLANTASYON GENETİK TANI 3 0 3 3
UB 557 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ 3 0 3 3
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı