Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Diploma (.pdf / .jpeg)

Transkript (.pdf / .jpeg)

Vesikalık fotoğraf (.jpeg)

Nüfus Cüzdanı (.pdf / .jpeg)

Referans Bilgisi (başvuru ekranında bilgi girişi yapılacaktır.)

Niyet Mektubu (.doc)

İngilizce dil yeterlilik belgesi (İngilizce programa başvuranlar için) (.pdf / .jpeg)

ALES Belgesi (Tezli Programlar için) (.pdf / .jpeg)

Erkek Öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (Kesin Kayıt esnasında getirilecektir.)

Varsa İndirim Belgesi (Kesin Kayıt esnasında getirilecektir.)

 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 20 Nisan  2016 tarih ve 29690  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği; “Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.” şartı vardır.


Bu sınava girip söz konusu puan şartını sağlamak ülkemizdeki tüm üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabilmek için bir ön koşuldur. Yurt dışında da benzer nitelikte sınavlar uygulanmaktadır. Alınmış olan ALES puanları  3   yıl süreyle geçerlidir.

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir. Tezli yüksek lisans mezunları isterlerse herhangi bir kurumda  doktoraya devam edebililrler.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.


İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezsiz opsiyon önerilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans mezunları da birçok üniversitede Doktora Programlarına başvurabilmektedir. Lisans diploması ile başvurabilirler, ancak bütünleşik program uygulanır ve programa göre AKTS hesaplaması yapılarak 1 veya 2 yıl eğitim alıp sonrasında Doktora programına geçebilir

 

Genelde yapılmıyor. Ancak, anabilim dalı başkanlıkları kontenjan fazlası olduğunda veya gerekli gördüğünde  mülakat yapmaya karar verebilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Türkçe Yüksek Lisans programları için hazırlık sınıfı mevcut değildir.

 

Özel öğrenci statüsünde kayıtlanıp katılabilirler. (Ancak dönem ücreti tek seferde alınır, ders aşaması gibi 2 taksit halinde değil)

 

Üreme Biyolojisi YL programı i için:

Prof. Dr. Sevinç İnan  (Tel: 0 232  488 82 33) (sevinç.inan@ieu.edu.tr)

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği YL programı  için: Prof. Dr. Gül Akdoğan

 (Tel: 0 232 488 82 45) (akdogan.gul@ieu.edu.tr)

Danışman atanıncaya kadar ders seçmek için ilgili Programın Başkanından yardım alacaksınız.

Hafta arası 18:30-21:20 hafta sonu (Cumartesi günleri  09:30-11:50 bu kısım hazırlık ve Yöneticiler İçin işletmeler için geçerli) arasında işlenmektedir.

Hafta arası hangi günler işleneceği programa göre değişebilmektedir.

Her dönem aldığınız derslerin İEÜ kredisi toplanarak ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen kredi/saat fiyatı ile çarpılarak dönem ücreti belirlenir. Dönem ücreti 2 eşit taksitte ödenir.

Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Enstitü tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri sistem üzerinden onaylayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki derslere giremezler.

YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlamış olduğu yönetmeliğe göre süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir. (Tezsiz programlar 3 dönem, tezli programlar 6 dönem)

Derslerden geçme notu Yüksek Lisans programları için en az CC, doktora programları için BB’  dir

En geç birinci yarıyılın sonunda belli olur.

Tezli programlarda 1 yıl ders aşaması 1 yılda Tez aşaması süreci var. Tezli programların azami süresi 3 yıl olduğu için 1 yıl daha uzama şansı var.

 

 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) üzerinden kendi hesabınızdan “Belge Talepleri” kısmından başvuruda bulunduğunuz takdirde 1 gün sonra teslim alabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrenciler 3. Yarıyılda diğer dersler ile birlikte dönem projesi dersini alırlar. Kredisiz olan bu derste öğrenciler “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilirler. Öğretim üyesi bu dersi, danışmanı olduğu öğrenciyle birlikte ve öğrencinin proje konusunu esas alarak yürütür. Yarıyıl sonunda her öğrenci danışmanına dönem projesi ile ilgili bir rapor vermek zorundadır. Her öğrenci, dönem projesini dönem sonunda danışmanına teslim etmek zorundadır.
Dönem projesi enstitü tarafından belirlenen proje tez yazım kurallarına  uygun olarak hazırlanmalıdır.

Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programında; hastalık (kendi ve birinci dereceden yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin (belgelemek koşuluyla)  öğrenim süresini EYK kararı ile en fazla bir seferde iki yarıyıla kadar dondurabilir.

Danışman öğretim üyesini değiştirmek isteyen öğrenci dilekçe ile müracatta bulunur. EABD Başkanı bu teklifi uygun görürse bu değişikliği Enstitüye bir yazı ile bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu uygun bulursa öğrencinin danışmanı resmen değişmiş olur.

Zorunlu dersleri başarıyla ve süresi içinde bitirmeksizin enstitüden mezun olamazsınız ancak alıp da başarısız olduğunuz seçmeli dersi bir defaya mahsusu olmak üzere başka bir  seçmeli ders ile değiştirebilirsiniz.

Başvurular güz ve bahar dönemlerinde online olarak yapılmaktadır. Başvuru tarihleri web sayfasında açıklanmaktadır.

Enstitü Müdüründen bilgi alabilirsiniz:

Prof. Gül Akdoğan Güner Tel: 488 82 45

 e-posta: akdogan.gul@ieu.edu.tr

Lisansütü Eğitim  Sekreterliğinden bilgi alabilirsiniz (Tel: 0 232 488 84 37 ve  0 232 279 25 25)

Enstitüde mevcut programlar için ön koşullar aşağıdaki gibidir:

Üreme Biyolojisi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin kabul edilecek öğrenci kabul koşulları :

Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş hekimliği, Veterinerlik, Tıbbi biyoloji, Moleküler biyoloji ve genetik, Hemşirelik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Beslenme ve diyetetik, vb.) ya da Temel/Fen Bilimleri (Biyoloji, Biyokimya, vb.) alanlarından en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren bir programdan mezun olmak,

Lisans mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümüne sahip olmak

Niyet mektubu

En az bir referans mektubu getirilmesi

Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak.

ALES sınavı sayısal bölümünden senato tarafından belirlenen taban puanı (55) almış olmak ve yabancı dil seviyesini gösteren ÜDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri sınavlardan bir belge (minumum 50) ya da tabloda belirtilen sınavlardan istenilen puan ve puan türüne sahip olmak

Tezli programlar için ise ALES ve GRE puanları aşağıda belirtilmiştir :

Program Adı

ALES
(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

GRE (eski)
(Graduate Record Examination)

GRE (yeni)
(Graduate Record Examination)

Üreme Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans

55 (SAY)

Quantitative-650

Quantitative-151

  • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GMAT, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır.

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (İnterdisipliner) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisanns Tezli ve Tezsiz Programlara kabul edilecek adaylardan:

            •          Bir yükseköğretim kurumunun, (en az 4 yıllık) lisans öğrenimi veren bir programından mezun olmak,

            •          Yapılacak  değerlendirme sonucunda başarılı olmak

            •          Niyet mektubu,

            •          En az bir referans mektubu

            •          Tezli yüksek lisans programı için tabloda belirtilen sınavlardan (ALES ve GRE) istenilen puan ve puan türüne sahip olmak koşulları (ve belgeleri) aranmaktadır.

Program Adı

ALES
(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

GRE (eski)
(Graduate Record Examination)

GRE (yeni)
(Graduate Record Examination)

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği

55 (SAY)

Quantitative-650

Quantitative-151

           •          Tezsiz yüksek lisans programı için ALES, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır

http//sabe.ieu.edu.tr

Enstitü WEB sayfasından “Başvuru Koşulları” linki altında, ilgilendiğiniz programla ilgili diğer bilgileri ı görebilirsiniz.