Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SABE)

 

Dünyada ve ülkemizde sağlık giderek artan bir önemle gündemdedir. Teknolojik gelişmelerin her gün artan etkileri, bilimsel araştırmalarda ülke sınırlarının ortadan kalkması, küresel olarak sağlık çalışanlarında beklenen üst düzey yeterlilikler, sağlık alanında yapılacak inovasyon’un ülkelerin ekonomilerine yapacağı olası katkılar göz önüne alındığında, Sağlık Bilimlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde verilecek eğitimin son derece nitelikli ve özgün olmasını gerekmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün başlıca misyonu, sağlık alanına giren üniversite mezunlarına, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim insanı yetiştirmeye yönelik ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı lisansüstü eğitim sunmak ve uluslararası boyutta araştırma yapma olanağı yaratmaktır. Enstitülerarası, üniversitelerarası, sektörlerarası ve uluslararası işbirliğinin lisansüstü eğitim ve araştırma yoluyla geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Enstitünün kuruluşu:

TC Bakanlar Kurulu’nun 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı  kararı ile (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30uncu maddesine göre) kurulmuş ve 7 Aralık tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Enstitünün başlıca amacı: Bilimsel yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin akademisyen kadrolar ve bunların yanısıra, bilgi ve becerisini, bilimsel birikimini toplumun ve sanayinin yararına değerlendirebilecek üst düzey araştırıcılar, inovasyon kavramını ve mültisektörel bakış açısını içselleştirmiş yenilikçi bilim insanları, toplum sağlığını yönlendirecek bilim uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlarımızın aşağıdaki özelliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır:

 • Bilimsel araştırma becerisi
 • Mesleğinde üst düzey yetkinlik
 • Multidisipliner perspektif
 • Yenilikçi (inovatif) yaklaşım
 • Bilimsel ve tıp etiğine saygılı
 • İletişim becerileri nitelikli
 • Toplumsal duyarlılığa sahip
 • Yeni teknik ve teknolojiye rahat adapte olabilme

Sağlık Bilimleri Enstitüsü yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellere akşam ve hafta sonu saatlerinde eğitim olanağı tanımaktadır.

Yurt dışındaki ve ülkemizdeki üniversiteler arası öğrenci ve öğretim üyesi değişim olanakları mevcuttur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programların eğitim-öğretim planları, YÖK’ün, Bologna kriterlerinin, Avrupa Üniversiteler Birliği Doktora Konseyinin, Salzburg İlkeleri’nin (I, II ve III) ve ORPHEUS ’un (Avrupa Sisteminde Doktora Eğitimi Platformu) kriterleri/önerileri doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarını yürüten öğretim üyeleri, gerek tıp fakültesinin, gerek sağlık bilimleri fakültesinin, gerekse ilgili diğer fakülte ve enstitülerin konularında üst düzey bilimsellik sergileyen, uluslararası nitelikte öğretim üyeleridir.

Ayrıca, belirli konularda bilim adamları-bilim uzmanları davet edilerek öğrencilerin üst düzey eğitim almaları sağlanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin idari, fiziksel ve teknolojik alt yapısı da eğitim etkinliklerimizi  kuvvetle desteklemektedir.

Tüm bunlara  ek olarak, Avrupa’da biyotıp ve sağlık bilimleri alanında doktora eğitiminde söz sahibi olan  tek kuruluş olan ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Science in the European System) ( www.orpheus-med.org), Enstitüyü ziyaret etmiş ve başarısına destek olmak için işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

Halen eğitime devam eden yüksek lisans programlarımız aşağıdadır:

 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz) (Türkçe)
 • Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezli) (Türkçe)
 • Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezsiz) (Türkçe)
 • Üreme Biyolojisi (Tezsiz) (Türkçe)
 • Üreme Biyolojisi (Tezli) (Türkçe)

İletişim:

sabe@ieu.edu.tr