Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Başvuru Koşulları

Enstitüde mevcut yüksek lisans programları için ön koşullar aşağıdaki gibidir:

 

1) Üreme Biyolojisi İnterdisipliner Tezli/Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programı İçin kabul edilecek öğrencilerden istenen koşullar :

 

Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş hekimliği, Veterinerlik, Tıbbi biyoloji, Moleküler biyoloji ve genetik, Hemşirelik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Beslenme ve diyetetik, vb.) ya da Temel/Fen Bilimleri (Biyoloji, Biyokimya, vb.) alanlarından en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren bir programdan mezun olmak,

Lisans mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümüne sahip olmak

Niyet mektubu

En az bir referans mektubu getirilmesi

Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak.

ALES sınavı sayısal bölümünden Senato tarafından belirlenen taban puanı (55) almış olmak ve yabancı dil seviyesini gösteren ÜDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri sınavlardan bir belge (minumum 50) ya da tabloda belirtilen sınavlardan istenilen puan ve puan türüne sahip olmak

 

Tezli programlar için ise ALES ve GRE puanları aşağıda belirtilmiştir :

Program Adı

ALES
(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

GRE (eski)
(Graduate Record Examination)

GRE (yeni)
(Graduate Record Examination)

Üreme Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans

55 (SAY)

Quantitative-650

Quantitative-148

  • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GMAT, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır.
  •  

2) Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (İnterdisipliner) Tezli ve Tezsiz  (Türkçe) Yüksek Lisanns Tezli ve Tezsiz Programlara kabul edilecek adaylardan:

            •          Bir yükseköğretim kurumunun, (en az 4 yıllık) lisans öğrenimi veren bir programından mezun olmak,

            •          Yapılacak  değerlendirme sonucunda başarılı olmak

            •          Niyet mektubu,

            •          En az bir referans mektubu

            •          Tezli yüksek lisans programı için tabloda belirtilen sınavlardan (ALES ve GRE) istenilen puan ve puan türüne sahip olmak koşulları (ve belgeleri) aranmaktadır.

 

Program Adı

ALES
(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

GRE (eski)
(Graduate Record Examination)

GRE (yeni)
(Graduate Record Examination)

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği

55 (SAY)

Quantitative-650

 

Quantitative-148

 

 

           •          Tezsiz yüksek lisans programı için ALES, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır

3) Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programı İçin kabul edilecek öğrencilerden istenen koşullar :

  • Bir yükseköğretim kurumunun, (en az 4 yıllık) lisans öğrenimi veren bir progrmdan mezun olmak,
  • Yapılacak değerlendirme ve/veya mülakat sonucunda başarılı olmak,
  • Niyet Mektubu,
  • En az bir referans mektubu,
  • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES,GMAT,GRE sınavı koşulu aranmamaktadır.