Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Hoşgeldiniz


GÜL AKDOĞAN

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SABE)

14.11.2016 tarihinde kuruldu

(2016-2017 Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabul Ediliyor)

Dünyada ve ülkemizde sağlık giderek artan bir önemle gündemdedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün başlıca misyonu, kabul edeceği (lisans ya da MD dereceli) üniversite mezunlarını tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim insanları ve mesleğinde üstün donanımlı bilim uzmanları olarak yetiştirmektir. Üniversitelerarası, sektörlerarası ve uluslararası işbirliği lisansüstü eğitim ve araştırma yoluyla geliştirilmektedir. Yetiştireceğimiz mezunlarımız, İzmir’imizin, bölgemizin ve ülkemizin sağlık alanında önemli bir konuma ulaşmasına  vesile olacaklar, ayrıca kazanacakları üst düzey donanımla kariyerlerini yurt dışında da sürdürebileceklerdir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellere akşam ve hafta sonu saatlerinde eğitim olanağı tanınmaktadır. Yurt dışındaki ve ülkemizdeki seçkin üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi olanakları mevcuttur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programların eğitim-öğretim planları, YÖK’ün, Bologna kriterlerinin, Avrupa Birliği Salzburg ilkelerinin EUA Doktora Konseyinin ve ORPHEUS’un (Avrupa Sisteminde Doktora Eğitimi Platformu) kriterleri /önerileri doğrultusunda oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır.

Üreme Biyolojisi (Tezli/ Tezsiz) (Türkçe Eğitim) Yüksek Lisans (MSc) ve Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezli/Tezsiz)  (Türkçe Eğitim) Yüksek Lisans (MSc) ile İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden aktardığımız Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz) (Türkçe Eğitim) Yüksek Lisans (MSc) programlarımızla aday öğrencilerimize kapılarımızı açıyoruz.

Bu  aynı zamanda, İzmir Ekonomi Üniversitesinin sunduğu seçkin eğitim ortamının üyesi olarak kabul edilecek lisansüstü  öğrencilerimizin  “kariyerlerine açılan kapı” olacaktır.

 

Sevgilerimizle,

Prof. Dr. Gül Akdoğan Güner

İEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

İEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Profesörü

HABERLER