Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
HEM 501 Hemşirelikte Araştırma 3 0 3 6
HEM 503 Fizyopatoloji 3 0 3 6
HEM 553 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 3 0 3 6
HEM 562 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama 0 6 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
SABE 500 Seminer 3 0 3 12
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 599 Tez 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 599 Tez 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 570 Ameliyathane Hemşireliği 3 0 3 6
HEM 572 Ostomi ve Yara Bakım Hemşireliği 2 2 3 6
HEM 578 Kanıta Dayalı Hemşirelik 3 0 3 6
SABE 551 Bilimin Temelleri 3 0 3 6
SABE 552 Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı 3 0 3 6
SKG 501 Hasta Güvenliği 3 0 3 6
SKY 501 Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6
SKY 505 Sağlık Hukuku ve Etik 3 0 3 6
SKY 554 Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji 3 0 3 6
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı