SKY 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKY 556
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sağlık kurumlarındaki bireysel davranış ve tutumlar ile kurumsal değerler, örgüt kültürü ve iklimi konularını bağdaştırmak, motivasyon ve liderlik konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kurum içinde olası çatışmaların ve iş stresinin azaltılmasına yönelik bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kurumlarında örgütsel davranış modeli ve temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Değer, tutum, algı ve davranışlarının kendi başarılarına ve profesyonelliğe nasıl etki ettiğini açıklayabilecektir
  • Kişilik, motivasyon, çatışma gibi kavramların kendi başarısına etkisini tanımlayabilecektir,
  • Özellikli testler ile mesleki seçimlerini değerlendirebilecektir,
  • Sınıf içi tartışmalar ile iletişim becerileirni geliştirebilecektir
Tanımı Örgütsel davranış konularının tamamı hastane yapısı içinde tanımlanacak ve uygun vaka anilizleri ile desteklenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Yönetim ve Örgüt Kuramı Alanında Paradigma Savaşları ve Temel Değişkenler Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
3 Birey Davranışının Temelleri Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
4 Vaka Analizi
5 Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
6 Kişilik ve Duygular Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
7 Algılama ve Bireysel Karar Verme Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
8 Motivasyon Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
9 Grup Davranışının Temelleri Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
10 İş Ekipleri - Ekip Çalışması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
11 Liderlik Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
12 Güç ve Politika Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
13 Çatışma Yönetimi Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
14 Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, International Edition, 9th or 10th ed. Prentice Hall, 2001- 2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest