SKY 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKY 553
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sağlık kurumlarında bilgisayarın kullanım tanımlayabilecektir,
  • • Sağlık kurumlarında otomasyon sistemini oluşturan modülleri açıklayabilecektir,
  • • Hastane bilgi sistemlerinin bileşenlerini tanımlayabilecektir,
  • • Türkiye’de kullanılan hastane bilgi sistemlerini açıklayabilecektir,
  • • Elektronik hasta kayıtlarını tanımlayabilecektir,
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Kurumlarında Bilgi ve Belge İle İlgili Temel Kavramlar Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
2 Bilgi Sisteminin Gelişim Aşamaları Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
3 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sisteminin Tanımı, Amacı ve Bileşenleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
4 Sağlık Bilgi Sisteminin Özellikleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
5 Sağlık Kurumlarında Bilgisayarın Kullanım Alanları Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
6 Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
7 Elektronik Sağlık ve Hastalık Kayıtları Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Hastane Bilgi Sistemlerinin Gelişim Aşamaları Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
10 Hastane Bilgi Sisteminin Amacı ve Özellikleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
11 Hastane Bilgi Sisteminin Bileşenleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
12 Hastane Otomasyon Sistemi ve Uygulamaları Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
13 Hastane Otomasyon Sistemindeki Modüllerin İncelenmesi Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
14 Yönetim Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri Dersin Hocası tarafından verilen notlar ve kaynaklar
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı Power Point Sunumlar ve Hocanın notları.
Diğer Kaynaklar AUSTIN and BOXERMAN, Information Systems for Health Services Administration, \nAUPHA, Chicago, Illinois, 1998.\nCEYLAN F., Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Ders Notları, Uludağ Üniversitesi, 2012\nGÜLEŞ K. Hasan, ÖZATA Musa; Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2005\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest