SKY 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKY 506
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı .Üretim ve hizmet sektöründe işlemlerin stratejik önemlerinin kavranması, üretim fonksiyonunun diğer işletme fonksiyonları ile olan ilişkisinin belirlenmesi, üretim fonksiyonunun nasıl rekabetçi üstünlük sağlayabileceğinin kavranması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karar vermede kullanılan temel kavramları ve stratejileri tanımlayabileceklerdir.
  • İşletmenin değişik alanlarındaki İşlemler Yönetimi sorunlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Karar Verme teknikleri ile problemlerinin çözümlerini yorumlayabileceklerdir.
  • Karar Vermede kullanılan matematiksel teknikleri uygulayabileceklerdir.
  • Karar Vermedeki matematiksel teknikleri kullanarak alınan stratejik ve taktiksel kararların firmanın başarısı üzerindeki etkilerini tahmin edebileceklerdir.
Tanımı Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
2 Sağlık Sektöründe Yönetim Bilimi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
3 Hizmet İşletmesi Olarak Sağlık Kurumları Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
4 Hizmet Sürecinin Yapısı ve Stratejik Önemi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
5 Sağlık Hizmetlerinin Tasarımı ve Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
6 Talep Tahmin Teknikleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
7 Süreç Tasarımı ve Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Bekleme Hattı Modelleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
10 Risk ve Belirsizlik Ortamında Karar Modelleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
11 Hastanelerde Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol Modelleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
12 Hizmet Planlaması ve Doğrusal Programlama Modelleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
13 Sağlık Kurumlarında Proje Yönetim Teknikleri Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar Operations Management, Richard B. Chase, F. Robert Jacobs and Nicholas J. Aquilano, Eleventh Edition, McGraw Hill, New York, 2006. Operations Management. Jay Heizer and Barry Render 9th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest