SKG 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 557
Güz/Bahar
3
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Hasta haklarının yaşama geçirilmesini düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan yasa ve yönetmelikler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler irdelenecek. Sağlık hizmeti üretiminde ve araştırmalarda hasta haklarının yaşama geçirilmesinde yürürlükte olan yasal düzenlemeler ele alınacaktır. Örnek olgu tartışmalarında analiz ve uygulama becerisi kazandırılması sağlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hak, temel insan hakları ve sağlık hakkı kavramlarını tanımlayabilme,
  • Sağlıkta hak kavramının gelişimini açıklayabilme,
  • Sağlıkta hak kavramının uluslar arası düzenlemelerdeki yerini ve önemini izah edebilme ,
  • Hasta hakları yönetmeliğini yorumlayabilme,
  • Hasta hakları ile ilgili problem olgu tartışmalarında pratik yapabilme becerilerini kazanacaklardır.
Tanımı Derse katılanlar; Temel insan hakları, 1., 2., ve 3. Kuşak haklar ve sağlık hakkı kavramları konusunda haberlilik düzeylerini geliştirecekler. Hasta Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler konusunda temel yaklaşımı kavrayacaklar. Hasta haklarının yaşama geçirilmesinde; sağlık çalışanlarının etik ve yasal sorumluluklarını kavrayacaklardır. Öğrendiklerini yaşama geçirme becerisi kazanacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hak kavramı, temel insan hakları, 1., 2. ve 3. kuşak haklar ve sağlık hakkı kavramlarına giriş Öğrencilerin teorik ve uygulama derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri gelmeleri önerilir.
2 Haklar ile ilgili ödev sunumu Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
3 Sağlıkta hak kavramının kısa geçmişine bakış Ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
4 Normlar hiyerarşisi ve Sağlıkta hak kavramının yer aldığı Uluslar arası sözleşmeler Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
5 Sağlıkta hak kavramının yer aldığı Uluslar arası sözleşmeler; tartışma ve ödev sunumları Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
6 Sağlıkta hak kavramının yer aldığı ulusal düzenlemeler Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
7 Sağlıkta hak kavramının yer aldığı ulusal düzenlemeler; tartışma ve ödev sunumları Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
8 ARA SINAV
9 Hasta hakları Yönetmeliğinin irdelenmesi I Hasta Hakları Yönetmeliği , Hasta Hakları Yönergesi, Hasta Hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgeleri’ni okuyarak derse gelmeleri önerilir.
10 Hasta hakları Yönetmeliğinin irdelenmesi II Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Hasta Hakları Yönetmeliği , Hasta Hakları Yönergesi, Hasta Hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgeleri
11 Hasta hakları ile ilgili problem olgular üzerinden sorun çözme çalışması Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Hasta Hakları Yönetmeliği , Hasta Hakları Yönergesi, Hasta Hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgeleri
12 Hasta hakları uygulamaları ile ilgili sorunlu konular; (organ bağışı, ötenazi, IVF, sperm bankası, PVS, insan denekler üzerinde araştırma, akıl hastalarının korunması) Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Hasta Hakları Yönetmeliği , Hasta Hakları Yönergesi, Hasta Hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgeleri
13 Ceza Yasasının hasta hakları ile ilgili Yaptırımları Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Türk Ceza Kanunu
14 Problem olgu Tartışmaları I İnteraktif eğitim
15 Problem olgu Tartışmaları II İnteraktif eğitim
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest