SKG 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kuruluşlarında Kalite Denetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 556
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders örgütsel stratejik planlama süreci ile ilişkili olarak insan kaynakları yönetiminin tüm rol ve fonksiyonları üzerinde durur. Yerel ve küresel anlamda hızla değişen dünyada sağlık kuruluşlarının etkin bir öğrenen örgüt olmasında rekabetçi avantaj sağlayacak insan kaynaklarının yönetilmesine ilişkin fonksiyonları derinliğine inceler. İnsan kaynakları politika, uygulama ve eğilimlerini üst yönetim için stratejik öneme sahip konuları ele alır. İnsan kaynakları yönetimi stratejileri ve uygulamalarıyla performansı yüksek bir örgüt kültürü yaratılması, desteklenmesi ve sürdürülmesi ile ilgilenir aynı zamanda uluslar arası insan kaynakları yönetimi üzerinde de durur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan kaynakları yönetimini ana hatlarıyla belirtebilme,
  • Sağlık kuruluşlarında stratejik insan kaynakları yönetimini uygulayabilme,
  • İnsan kaynakları planlaması ve işe yerleştirme süreci ile uyum sürecini çalıştırabilme,
  • Ücret, maaş ve sendika konularını ilişkilendirebilme,
  • İş disiplini ve iş güvenliğinin geçerliliğini denetleyebilme becerilerini kazanacaklardır.
Tanımı Bu derste Sağlık kuruluşlarında stratejik insan kaynakları yönetimi modeli, Sağlık kuruluşlarında İnsan Kaynakları planlaması, Sağlık kuruluşları için aday toplama, Eleman seçme ve yerleştirme, Oryantasyon ve eğitim, Kariyer Planlaması ve Yönetimi, Eğitim, yetiştirme ve geliştirme, Performans değerleme süreci ve teknikleri, Ücret ve maaş yönetimi ve sosyal çıkarlar, İş disiplini ve iş güvenliği, Sendikal ilişkiler konuları ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan kaynakları tanımı Öğrencilerin teorik ve uygulama derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri gelmeleri önerilir.
2 İnsan kaynakları yönetimi Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Randall S. Schuler (Editor), Susan E. Jackson (Editor) (2006) Strategic Human Resource Management, 2nd Edition. Wiley-Blackwell
3 Sağlık kuruluşlarında stratejik insan kaynakları yönetimi modeli Ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Graeme Salaman ,John Storey, Jon Billsberry (2006). Strategic Human Resource Management, Theory and Practice. SAGE Publications Ltd
4 Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları planlaması Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
5 Sağlık kuruluşları için aday toplama Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
6 Eleman seçme ve yerleştirme Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Randall S. Schuler (Editor), Susan E. Jackson (Editor) (2006) Strategic Human Resource Management, 2nd Edition. Wiley-Blackwell
7 İnsan kaynakları tanımı Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
8 ARA SINAV
9 Oryantasyon ve eğitim Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
10 Kariyer planlaması ve yönetimi Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. 3. Mark Saunders, Mike Millmore, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Trevor Morrow (2007). Strategic Human Resource Management Contemporary Issues
11 Eğitim, yetiştirme ve geliştirme Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
12 Performans değerleme süreci ve teknikleri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Mark Saunders, Mike Millmore, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Trevor Morrow (2007). Strategic Human Resource Management Contemporary Issues
13 Ücret ve maaş yönetimi ve sosyal çıkarlar Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
14 İş disiplini ve iş güvenliği Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
15 Sendikal ilişkiler Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest