SKG 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve İleri Kalite Geliştirme Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 553
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste sağlık kuruluşlarında akreditasyon, standardizasyon için JCAHO standartları gibi uluslararası geçerliliği olan sistemler ele alınacaktır. Sağlık tesislerine ilişkin ruhsatlandırma standartları, güvenli tıbbi bakım için gerekli ekipman tipi ve kalitesini, asgari personel sayısı ve niteliklerini, fiziksel tesislerin hacmini ve özelliklerini belirlemek bu dersin diğer amaçları içinde yer almaktadır. Sağlık tesislerinin akreditasyonu; prosedürler, fiziksel yapılar, idari ve finansal süreçler ve bakım kalitesine ilişkin sonuçlarla ilgili standartlara göre “dış” değerlendirme süreçleri ana hedefler kapsamında ele alınacaktır. Buna bağlı olarak akreditasyon kapsamında ileri kalite geliştirme teknikleri değerlendirilecektir. Bu amaçla, istatistiksel kalite kontrol, kalite fonksiyon göçerimi (QFD) , altı sigma, dengeli başarım kartı (balanced score card) gibi ileri kalite geliştirme teknikleri ele alınacak ve sağlık hizmetleri açısından değerlendirilecektir. Ek olarak bir hizmet kalitesi modeli ile hastanelerde hizmet kalitesinin ölçülmesi (SERVQUAL) ve ölçüm sonuçlarının yönetim kararlarında kullanılması konuları tartışılacaktır. Ders teorik altyapının oluşturulmasına bağlı olarak alana yönelik uygulamalar ile desteklenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste sağlık kuruluşlarında akreditasyon, standardizasyon için JCAHO standartları gibi uluslararası geçerliliği olan sistemler ele alınacaktır. Sağlık tesislerine ilişkin ruhsatlandırma standartları, güvenli tıbbi bakım için gerekli ekipman tipi ve kalitesini, asgari personel sayısı ve niteliklerini, fiziksel tesislerin hacmini ve özelliklerini belirlemek bu dersin diğer amaçları içinde yer almaktadır. Sağlık tesislerinin akreditasyonu; prosedürler, fiziksel yapılar, idari ve finansal süreçler ve bakım kalitesine ilişkin sonuçlarla ilgili standartlara göre “dış” değerlendirme süreçleri ana hedefler kapsamında ele alınacaktır. Buna bağlı olarak akreditasyon kapsamında ileri kalite geliştirme teknikleri değerlendirilecektir. Bu amaçla, istatistiksel kalite kontrol, kalite fonksiyon göçerimi (QFD) , altı sigma, dengeli başarım kartı (balanced score card) gibi ileri kalite geliştirme teknikleri ele alınacak ve sağlık hizmetleri açısından değerlendirilecektir. Ek olarak bir hizmet kalitesi modeli ile hastanelerde hizmet kalitesinin ölçülmesi (SERVQUAL) ve ölçüm sonuçlarının yönetim kararlarında kullanılması konuları tartışılacaktır. Ders teorik altyapının oluşturulmasına bağlı olarak alana yönelik uygulamalar ile desteklenecektir.
  • Toplam kalite yönetimini ve sağlık kuruluşlarında etkisini anlatabilme,
  • İleri kalite geliştirme tekniklerini açıklayabilme,
  • Toplam kalite yönetimini ve sağlık kuruluşlarında etkisini anlatabilme, İleri kalite geliştirme tekniklerini açıklayabilme, Sağlık kuruluşlarında ileri kalite geliştirme tekniklerini uygulayabilme, Akreditasyon sürecini tasarlayabilme, Akreditasyon ve ileri kalite geliştirme teknikleri uygulama süreçlerini denetleyebilme becelerini kazanacaklardır.
  • Sağlık kuruluşlarında ileri kalite geliştirme tekniklerini uygulayabilme,
  • Akreditasyon sürecini tasarlayabilme,
  • Akreditasyon ve ileri kalite geliştirme teknikleri uygulama süreçlerini denetleyebilme becelerini kazanacaklardır.
Tanımı Sağlık işletmeleri ve standartlar, sağlık kuruluşlarında akreditasyon, JCAHO-JCI-KTQ, hizmet işletmeleri ve hastane yönetimi, hizmet kalitesi boyutları ve SERVQUAL, yedi yönetim aracı, yalın düşünce ve sağlık işletmeleri, kalite evi kavramı ve QFD, FMEA, istatistiksel kalite kontrol ve kalite geliştirme araçları, süreç yeterlilik analizleri, altı sigma ve yalın altı sigma, toplam üretken bakım, kısıtlar teorisi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık İşletmeleri ve Standartlar Öğrencilerin teorik ve uygulama derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri gelmeleri önerilir. TS EN ISO 9000:2000 Quality Management System Manual
2 Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
3 JCAHO-JCI-KTQ Ders ile ilgili internet sitesine ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals (English)
4 Hizmet İşletmeleri ve Hastane Yönetimi Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
5 Hizmet Kalitesi Boyutları ve SERVQUAL Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
6 Yedi Yönetim Aracı Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
7 Yalın Düşünce ve Sağlık İşletmeleri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
8 ARA SINAV
9 Kalite Evi Kavramı ve QFD Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
10 FMEA Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
11 İstatistiksel Kalite Kontrol ve Kalite Geliştirme Araçları Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Amaç, Sürekli İyileştirme Süreci, Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, Çev: Ayşe Bilge Dicleli, Optimist Yayın Dağıtım
12 Süreç Yeterlilik Analizleri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
13 Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Altı Sigma Nedir, Akın POLAT (KK), Birol CÖMERT (UKK), Tümer ARITÜRK (UKK)., SPAC Danışmanlık Yayını
14 Toplam Üretken Bakım Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
15 Kısıtlar Teorisi Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest