SKG 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalite Geliştirme Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 505
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derse katılacakların, toplam kalite yönetimi çerçevesinde kalite ve kalite yönetimi bilgileri ile donatılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında toplam kalite yönetimi esas alınarak, proseste kalite geliştirme yöntem ve teknikleri, gözlem değerlerinin toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler ile desteklendirilerek işlenecektir. Süreç iyileştirmede sorunun tespit edilmesi, önceliklerin belirlenmesi, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerden olan pareto analizi, kılçık diyagramlar, iş akış şemaları, kalite çemberleri, süreç yönetimi, hata sıklığı ve etki analizi (FMEA), kök neden analizi, kıyaslama (benchmarking) gibi araç ve teknikler değerlendirilecektir. Ayrıca ders bünyesinde kalite çemberleri ve kalite geliştirme gruplarının işleyişleri uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Kalite kavramını, kalite yönetimini ve toplam kalite yönetimi felsefesini ana hatlarıyla belirtebilme, Toplam kalite yönetimi kapsamında süreç iyileştirme yöntemlerini açıklayabilme, Kalite geliştirmede kullanılan araç ve teknikleri sınıflandırabilme, Kalite geliştirmede kullanılan istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini tasarlayabilme, İstatistiksel teknikleri kalite geliştirmede kullanabilme, Kalite çemberlerinin ve kalite geliştirme guruplarının işleyişlerini yönetebilme becelerini kazanacaklardır.
Tanımı Süreç iyileştirmede sorunun tespit edilmesi, önceliklerin belirlenmesi, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerden olan pareto analizi, kılçık diyagramlar, iş akış şemaları, kalite çemberleri, süreç yönetimi, hata sıklığı ve etki analizi (FMEA), kök neden analizi, kıyaslama (benchmarking) gibi araç ve teknikler değerlendirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite ve Kalite Yönetimi Felsefesi Öğrencilerin teorik ve uygulama derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri gelmeleri önerilir.
2 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
3 Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Süreç İyileştirme Ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
4 Toplam Kalite Yönetimi – Kalite Çemberleri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
5 Kalite Çemberleri – Beyin Fırtınası Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
6 Kalite Geliştirme Yöntemleri–Kıyaslama (benchmarking) Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
7 KGY – Kılçık Diyagramlar - Pareto Analizi Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
8 ARA SINAV
9 Kalite Geliştirme Yöntemleri – İş Akış Diyagramları İnteraktif eğitim
10 KGY – FMEA Hata Sıklığı ve Etki Analizi İnteraktif eğitim
11 Kalite Geliştirme Yöntemleri – Kök Neden Analizi İnteraktif eğitim
12 Kalite Yönetiminde İstatistik / Ara Sınav İnteraktif eğitim
13 Kalite Yönetiminde İstatistik İnteraktif eğitim
14 Veri Toplama, Örnekleme ve Değerlendirme Teknikleri İnteraktif eğitim
15 Araştırmaya Dayalı Ödev Sunumları Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
16 Final

 

Dersin Kitabı

PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.

Montgomery, Douglas C. Introduction to Statistical Quality Control.  John Wiley & Sons, Inc. USA 1996

Timischl, Wolfgang. Qualitaetssicherung. Hanser Verlag. München Wien 2002

Diğer Kaynaklar

Agency for Healthcare Research and Quality – http://www.ahrq.gov/

Institute of Healthcare Improvement – http://www.ihi.org/ihi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
212

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest