SKG 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalite Yönetim Sistemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 504
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öncelikle uluslararası kalite yönetim standartlarının temelinde yer alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi ele alınacaktır. Buna bağlı olarak kalite yönetim sistemi, yönetimin sorumluluğu, kaynakların yönetilmesi, ürün ve/veya hizmetin gerçekleştirilmesi ile bunların ölçme, analiz ve değerlendirilmesi irdelenecektir. Tüm bunlar sistem teorisi ve süreç yönetimi ile ilişkilendirilerek, bir sağlık kuruluşlunda rollerin belirlenmesi ve dökümante edilmesi üzerine uygulamalı olarak analiz edilecektir. Sağlık kuruluşlarının kalite politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar özellikle değerlendirilecektir. Bu kapsamda ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları ile CE normu ele alınacaktır. Bunların sağlık kuruluşlarında uygulamaları teorik ve pratik bazda gerçekleştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalite Yönetim Standartlarını tanımlayabilme,
  • ISO 9001 kalite yönetim sistemini anlatabilme,
  • Sistem teorisi ile süreç yönetimi arasında ilişki kurabilme,
  • Sağlık kuruluşları için kalite politikaları ve hedef belirleyebilme,
  • ISO18001 standardını anlayabilme
  • ISO13485 standardını anlayabilme
  • ISO 22000 standardını anlayabilme
  • CE normunu anlayabilme
  • Değişik standardların uygulama alanlarını tanımlayabilme
Tanımı ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları ile CE normu ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hizmet İşletmeleri ve Hastane Yönetimi Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
2 Sağlık Kurumlarında Kalite Geliştirme Akreditasyon Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
3 Akreditasyon Sistemleri (JCAHO-JCI-KTQ) Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
4 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuzu ve Bilinçlendirme Eğitimi Akreditasyon ve ISO Dökümantasyonu Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. TS EN ISO 9000:2000 Quality Management System Manual
5 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuzu ve Bilinçlendirme Eğitimi Akreditasyon ve ISO Dökümantasyonu Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. TS EN ISO 9000:2000 Quality Management System Manual
6 Görev Tanımları Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
7 Talimatlar- İş Akışları Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
8 ARA SINAV
9 Prosedürlerin ve Süreç Haritalarının Hazırlanması Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
10 Formlar ve Sistemin İzlenilebilirliği Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
11 ISO 13485 Tıbbı Cihazlar KYS Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
12 TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
13 ISO 22000 Gıda Güvenliği KYS Öğrencilerin, derse ilgili konuları araştırarak ve şu kitaptan okuyarak gelmeleri önerilir. Tütüncü, Ö., ve Doğan, Ö. (2003). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ve Bilgisayar Destekli Bir Uygulama. İzmir: DEU Matbaası
14 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
15 ISO 17025 Laboratuvarların Akreditasyonu Derste tartışılan vaka ile ilgili tüm öğrencilerin uygun rapor formatında bir çalışmayı dersin hocasına iletmesi gereklidir.
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest