SKG 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hasta Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SKG 501
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin sağlıkta kalite kapsamında yer alan hasta güvenliği konusunda farkındalığını geliştirmesini, bu konudaki bilgi ve becerileri artırmasını, sağlık kuruluşlarını hasta güvenliği açısından değerlendirmesini, hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasında rehberlik yapmayı, hasta güvenliği konusunda risk yaratan faktörleri belirlemesini, özellikle tıbbi hataların bildirilmesi ve sınıflandırılması bilincinin geliştirilmesini tartışmak, tıbbi hataların azaltılmasında ve tüm süreçlerde liderliği planlamasını, ayrıca çalışan sağlığı ve güvenliği konularının önemini kavramasını, hasta güvenliğinin hukuki boyutu konusunda farkındalığının artmasını, kök neden analizi gibi derinlemesine hata nedenlerine yönelik düşünme sürecini geliştirmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslar arası hasta güvenliği hedeflerini inceleme
  • Kurum kültürü ve güvenli kültürü anlama
  • Kurum kültürü ve güvenli kültürü anlama
  • Hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar aktarma
  • Bildirim sistemlerini ve bildirimlerden öğrenmeyi tartışma
  • İlaç hataları ve ilaç güvenliğini tartışma
  • Hasta düşmelerini, bası yaralarını ve enfeksiyonları önleme stratejilerini anlama
  • Çalışma koşuları ve çalışan sağlığını ilişkilendirme
  • Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutunu gözden geçirme becerilerini kazanacaklardır
Tanımı Kurum kültürü, hasta güvenliği ve kaliteli bakım güvenli kültür oluşturma, iletişim ve ekip çalışması, hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar, tıbbi hata bildirim sistemleri, hatalardan ve raporlardan öğrenme\nKök neden analizi ve kullanılan yöntemler, cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, kalite ve hasta güvenliğini geliştirme araçları, çalışma koşulları ve çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurum kültürü, hasta güvenliği ve kaliteli bakım Öğrencilerin teorik ve uygulama derslerine ilgili ders konularını çalışıp gelmeleri gelmeleri önerilir. White V.S, Byers F.J., 2004
2 Güvenli kültür oluşturma, iletişim ve ekip çalışması Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
3 Hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar Ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir. Makary MA, Daniel M. Medical error- the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139
4 Tıbbi hata bildirim sistemleri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
5 Hatalardan ve raporlardan öğrenme İnteraktif eğitim
6 Kök neden analizi ve kullanılan yöntemler İnteraktif eğitim
7 Cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
8 ARA SINAV
9 İlaç hataları ve ilaç güvenliği İlgili konuda makale örnekleri araştırılarak derse getirilecektir. Makary MA, Daniel M. Medical error- the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139
10 Hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri İlgili konuda makale örnekleri araştırılarak derse getirilecektir.
11 Basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
12 Kalite ve hasta güvenliğini geliştirme araçları Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
13 Çalışma koşulları ve çalışan sağlığı Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
14 Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
15 İlaç hataları ve ilaç güvenliği Teorik dersler, ders ile ilgili kaynaklara ulaşılarak ders öncesi ilgili kısımlara hazırlıklı olarak gelmeleri önerilir.
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar. \nFarley DO. et al (2005). Assesment of the National Patient Safety Initiative
Diğer Kaynaklar 1. Makary MA, Daniel M. Medical error- the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139.\n2. http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en (erişim : 22 Ocak 2017).\n3. http://www.medimagazin.com.tr/ilac-sanayi//tr-iste-turkiyede-en-sik-yapilan-tibbi-hatalar-8-17-70514.html.\n4. Aspden P, Corrigan J, Wolcott J, et al., editors. Patient safety: achieving a new standard for care. Washington, DC: National Academies Press; 2004.\n5. Zehra Alcan, Devrim Eren Tekin, Serpil Özbucak Civil (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, İstanbul: Nobel Tıp.\n6. Özlem Yıldırım (2012). Sağlık Kuruluşlarında İnsan Faktörü Mühendisliğinin Önemi ve Hasta Güvenliği Alanında Alanında Uygulama Örnekleri, İstanbul: Beta Yayınevi.\n7. Havva Öztürk, İlknur Kahriman (2016). Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevleri.\n8. Farley OD. (2005). Assessment of the National Patient Safety Initiative: Context and Baseline, Rand Corporation. \n9. Hall LM. et.al (2005). Quality Work Environments for Nurse and Patient Safety, Ed.Linda McGillis Hall, Jones and Bartlett Publishers, USA.\n10. Hughes RG (2008) Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. AHRQ Publication, USA.\n11. Kelly-Heidenthal, P. (2003). Nursing Leadership&ManagenetThomson-Delmar.\n12. Nelson A. (2006). Safe Patient Handling and Movement, A Practical Guide for Health Care Professionals, Springer Publishing Company, USA.\n13. Nelson A. (2006). Safe Patient Handling And Movement: A Guide for Nurses And Other Health Care Providers, Springer Publishing.\n14. Swansburg R.C, Swansburg R.J. (1999). Introductory Management and Leadership for Nurses, Second Ed, Jones&Bartlet Pub, Massachusets.\n15. White V.S, Byers F.J. (2004). Patient Safety: Principles and Practice, Springer Publishing.\n16. Wise Y. (1995). Leading and Managing in Nursing, Mosby.\n\nDergiler:\nInternational Journal for Quality in Health Care\nQuality and Safety in Health Care\nHealth Care Management Review\nJournal of Patient Safety \nJournal of Nursing Administration\nJournal of Nursing Management\n\nWeb Siteleri\n\nNational Patient Safety Agency - http://www.npsa.nhs.uk/\nNational Patient Safety Foundation - http://www.npsf.org/\nAgency for Healthcare Research and Quality – http://www.ahrq.gov/\nVA National Center for Patient Safety - http://www.patientsafety.gov/\nInstitute of Healthcare Improvement – http://www.ihi.org/ihi\nNatioanal Institutes of Health – http://www.nih.gov/\nCenters of Disease Control and Prevention - http://www.cdc.gov/niosh/\nCanadian Nurses Assosiation - http://www.cna-nurses.ca/cna/practice/environment/safety/guide/default_e.aspx

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest