Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
SKG 501 Hasta Güvenliği 3 0 3 6
SKG 502 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
SKG 504 Kalite Yönetim Sistemi 3 0 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 3
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 3
SKG 503 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
SKG 505 Kalite Geliştirme Teknikleri 3 0 3 6
SKG 597 Dönem Projesi 0 0 0 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
SABE 551 Bilimin Temelleri 3 0 3 6
SABE 552 Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı 3 0 3 6
SKG 551 İş Mükemmelliği ve Sürekli Kalite Geliştirme 3 0 3 6
SKG 552 On kosul Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3 0 3 3
SKG 553 Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve İleri Kalite Geliştirme Teknikleri 3 0 3 6
SKG 554 Sağlık Kuruluşlarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3
SKG 555 Hasta Haklarında Yasal Düzenlemeler 3 0 3 3
SKG 556 Sağlık Kuruluşlarında Kalite Denetimi 2 2 3 6
SKG 557 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Geliştirme 3 2 3 6
SKG 558 Hastanelerde Kalite Yönetimi 3 0 3 6
SKG 559 Tıp Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Yönetimi 3 0 3 6
SKG 560 Tıp Laboratuvarlarında Akreditasyon 3 0 3 6
SKY 505 Sağlık Hukuku ve Etik 3 0 3 6
SKY 506 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 3
SKY 551 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri 3 0 3 6
SKY 553 Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi 3 0 3 6
SKY 554 Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji 3 0 3 6
SKY 555 Sağlık Turizmi 3 0 3 6
SKY 556 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 0 3 6
Diğer Notlar

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olmak için 30 İEÜ kredilik  beş  adet zorunlu  ve yedi adet (ya da toplam 45 AKTS kredilik) seçmeli dersi, seminer dersi ile dönem ödevini  başarı ile tamamlamak gerekmektedir.   Her yarıyıl için toplam seçmeli ders AKTS kredisini tutturmak koşulu ile,  seçimlik ders sayısı değiştirilebilir (Örneğin, bir 6 AKTS lik ders yerine, iki adet 3 AKTS’lik ders alınabilir, vb). 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı