Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
SKY 501 Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6
SKY 503 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Muhasebe 3 0 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 3
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 3
SKY 502 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 6
SKY 504 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 3 6
SKY 597 Dönem Projesi 0 0 0 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
SKY 505 Sağlık Hukuku ve Etik 3 0 3 6
SKY 506 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 3
SKY 507 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 3 6
SKY 551 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri 3 0 3 6
SKY 552 Sağlık Kuruluşları Yöneticiliğinde Güncel Konular 3 0 3 3
SKY 553 Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi 3 0 3 6
SKY 554 Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji 3 0 3 6
SKY 555 Sağlık Turizmi 3 0 3 6
SKY 556 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 0 3 6
SKY 557 Sağlık Politası ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 3 6
SKY 558 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim 3 0 3 6
SKY 559 Sağlık Sigortacılığı 3 0 3 6
SKY 560 Sağlık Hizmetlerinde Lojistik ve Tedarik Yönetimi 3 0 3 6
SKY 561 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 6
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı